Poděkování

Milí rodiče,

loučení s malými předškoláčky proběhlo v dojemné a přátelské atmosféře. Školku opouští šikovné a samostatné děti plné touhy objevovat svět písmenek, čísel a nových vědomostí.
Už dnes nám velmi chybí…
Děkujeme vám za bezvadnou spolupráci po celá ta léta!

Poděkování patří i dalším přátelům, partnerům a sponzorům, bez kterých by se nepovedlo mnoho akcí pro děti uskutečnit.

Kolektiv MŠ