Mezigeneračně

V roce 2018 jsme se jako první mateřská škola na šluknovsku zapojili do mezigeneračních aktivit v parterství s neziskovou organizací Mezi námi, o. p. s. https://www.mezi-nami.cz/

Školní rok 2022 – 2023

Prosinec

V prosinci jsme naše milé seniory pozvali na školní vánoční jarmark, kde prezentujeme drobné výrobky. Nedílno součástí tohoto společného setkání s rodiči a dalšími návštěvníky školy je kouzelná atmosféra a přátelské povídání.

Listopad

Listopadové setkání jsme využili nejen k přátelskému povídání, ale i k výrobě ozdob na školkový vánoční stromek, který bude se smrčky ostatních školek umístěny u velkého „městského“ vánočního stromu. Zde se 24. 11. uskuteční sváteční setkání zástupců města a mateřských škol. Naši senioři jsou samozřejmě srdečně zváni.
Ozdůbky jsme pojali v přírodním duchu – klacíky spojené do tvaru hvězdy ozdobené přírodninou a protkané barevnou vlnou.

 

Říjen

Říjen proběhl ve znamení hmyzu. Říjnovou aktivitou měl být hmyzí hotel, ale rozhodli jsme se ho zhotovit až na jaře. Místo toho děti vytvořily nádherné brouky, mouchy a různý další hmyz z papíru, drátků a kartonu. Na rozdíl od minulého setkání přišli i  dědečkové Karel a Josef a další babičky, které v září nemohly dorazit.

Září

První setkání se seniory v pečovatelském domě Modrý kámen v Lesní ulici jsme pojali jako vzpomínání na prázdniny. Děti a babičky kreslily zážitky z prázdnin, povídaly si o nich a nakonec společně vyzdobily nástěnku ve foyer pečovatelského domu.