Akce během roku

 • Netradiční dny
 • Projektové dny
 • Návštěvy knihovny
 • Keramika
 • Filmová a divadelní představení
 • Divadlo Koloběžka v MŠ
 • Předplavecký výcvik
 • Logopedická cvičení
 • Cvičení v tělocvičně
 • tanečky Hop hop
 • Klíčky města Varnsdorf
 • Koncerty v ZUŠ Varnsdorf
 • Vánoční besídka pro rodiče
 • Besídka k MDŽ pro babičky
 • Besídka pro maminky
 • Týden dětské radosti
 • Školní výlet
 • Rozlučka se školáky – pasování
 • Vánoční fotografování
 • Společné fotografování na konci školního roku
 • Sváteční zdobení stromů a keřů v naší zahradě (Vánoce, Velikonoce)
 • Tvořivé dílničky s rodiči
 • Malování na chodník
 • Prima Vizus – vyšetření očí
 • Tvořivé dílničky se seniory v Domě s pečovatelskou službou Varnsdorf, Lesní ulice