Podzimní výstava

Za okny v přízemí MK a DDM ve Varnsdorfu se můžete potěšit obrázky našich dětí s podzimní tématikou. 🙂

     

Vážení rodiče,
dne 7. 9. v 15 hodin se koná rodičovská schůzka.

Děkujeme.

Milí rodiče, i v tomto roce budeme s dětmi chodit do bazénu na předplavecký výcvik. Kdo by měl zájem, nahlaste to, prosím, ve třídě.
Cena za 10 lekcí: 600,- Kč.
První lekce již: 7. 9.
Do batůžku: plavky, ručník, holčičky s dlouhými vlasy koupací čepici.

Rozloučení s předškoláky

Vážení rodiče předškoláčků, dne 30. 6. v 15. 30 hodin se koná pasování vašich dítek na školáky. Akce bude tentokrát pojata v indiánském duchu. Dobrou náladu a drobné pohoštění s sebou.
Těšíme se na vás.

 

Besídka pro maminky a focení

Milé maminky,
v úterý 10. 5. vás srdečně zveme na besídku ke Dni matek.
Začátek je v 15. 15 hodin.

Ve středu 11. 5. se budou děti fotit.

Zápis dětí do mateřské školy

ZÁPISY DĚTÍ DO VARNSDORFSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
PROBĚHNOU VE ČTVRTEK 12. 5. 2022 OD 13 – 16 HODIN

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí rozhodne ředitel školy. Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádost musí být potvrzena od lékaře.
Žádost získáte: ve své mateřské škole, na městském úřadě – oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo na www.varnsdorf.cz – úřad, formuláře, formuláře OVÚ.

Jarní otevírání zahrady

Milí rodiče,
snad nám bude počasí přát a sejdeme se ve středu 27. 4. při společném otevírání zahrady.
Co budeme potřebovat?

  • ořezat a prořezat větve
  • vyhrabat listí
  • vyčistit pískoviště
  • opravit koloběžky (prosíme nářadí)

Prosíme tatínky a maminky – pokud by byla možnost – vzít si s sebou své nářadí, které nám usnadní práci: hrábě, motyčky, pily…

Po práci si opečeme buřtíky!

Děkujeme za spolupráci 🙂