Spolupracujeme

Spolupracujeme s jinými :

 • ZŠ Karlova, Varnsdorf
 • ZŠ Náměstí E. Beneše, Varnsdorf
 • Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf
 • Základní umělecká škola, Varnsdorf
 • Plavecká škola Delfín, Varnsdorf
 • Městská knihovna – dětské oddělení, Varnsdorf
 • Hasičský a záchranný sbor, Varnsdorf
 • Policie, Varnsdorf
 • místní skautské hnutí Varnsdorf
 • Mezi námi, o. p. s.
 • Dům s pečovatelskou službou Varnsdorf, Lesní ulice 2970