Projekty EU

Projekt
MŠ NA KOPEČKU 80
VARNSDORF

Odkaz na soubor zde: MŠ Na Kopečku 80 Varnsdorf – publicita

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního
asistenta, realizace projektového dne ve výuce a projektového dne
mimo školu.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

*****************************************************************************
Projekt

MŠ NA KOPEČKU 63

VARNSDORF

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního

asistenta a rozvoj kompetencí pedagogů a dětí prostřednictvím

projektového dne ve škole.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Soubor ke stažení v pdf: MŠ Na Kopečku 63 Varnsdorf – publicita

******************************************

Název projektu: MŠ Na Kopečku 22 Varnsdorf

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002888

Zahájení realizace projektu: 01. 10. 2016

Ukončení realizace projektu: 30. 09. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 308 338 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, matematickou pregramotnost, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické pregramotnosti.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.