Schůzka rodičů

Vítáme děti v novém školním roce!

Dne 5. 9. se koná rodičovská schůzka. Začátek v 15 hodin.

Děkujeme.

Poděkování

Milí rodiče,

loučení s malými předškoláčky proběhlo v dojemné a přátelské atmosféře. Školku opouští šikovné a samostatné děti plné touhy objevovat svět písmenek, čísel a nových vědomostí.
Už dnes nám velmi chybí…
Děkujeme vám za bezvadnou spolupráci po celá ta léta!

Poděkování patří i dalším přátelům, partnerům a sponzorům, bez kterých by se nepovedlo mnoho akcí pro děti uskutečnit.

Kolektiv MŠ

Návštěva u hasičů

I letos jsme navštívili posádku Hasičské záchranné služby ve Varnsdorfu. Chodíme k nim pravidelně v červnu a všichni se do „hasičárny“ vždy velmi těší. Nejvíc kluci, protože vidět všechna ta auta, jejich vybavení a hlavně ten vysunovací třicetimetrový žebřík… to je opravdu zážitek.

Dospělým kamarádům hasičům děkujeme za prima dopoledne!

Návštěva z muzea

Dnes mezi nás zavítala paní Renata Procházková z Muzea ve Varsndorfu, aby naší mateřské školce udělila Čestné uznání za práci na „Vzorkovnici varnsdorfské“. Děti do ní přispěly svými návrhy vzorů látek a spolu s dalšími školami se tak podílely na projektu týkajícího se historie textilního průmyslu na Šluknovsku.

Hasiči a zdravotníci čtou dětem na Kopečku

I my jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem. Kromě rodičů, kteří k nám do školky přišli dětem přečíst pohádku před spaním, jsme mohli přivítat i členy Integrovaného záchranného systému – Hasičského záchranného sboru Varnsdorf a Stanice rychlé záchranné služby Rumburk.

                        

Hasičská pohádka i příběh O záchranářském autíčku Ferdovi se dětem velmi líbily.

Děkujeme!

Školní výlet

Ve středu 6. 6. se uskuteční výlet na Tolštejn.
Přiveďte, prosím, děti do školky před 8. hodinou.

Cena výletu je 80 Kč.

Do batůžku: malá svačinka, pití v lahvi, malá sladkost (ne čokoláda), pláštěnka.
Na nožky pohodlnou obuv.

Děti si, prosím, vyzvedněte v 15 hodin. Ne dříve.

Týden Země na Kopečku

Celý minulý týden proběhl v naší školce ve znamení oslav Země. Dětem byla nabídnuta celá škála zajímavých činností a her spojených s poznáváním přírody. Děti určovaly živočichy, kteří obývají jejich nejbližší okolí, spolu s rodiči pomohly uklidit školní zahradu, vytvořily krásné hotely pro hmyz a lapače snů ze stébel ozdobnice, naučily se zakládat herbář, dozvěděly se, co se děje v kompostu a proč se střídá den a noc, malovaly vesmír a zpívaly o planetě Zemi. Na závěr si se svými nejbližšími na školní zahradě opekly buřtíky.

Děkujeme rodičům, kteří se těchto akcí zúčastnili.

 

 

Týden Země na Kopečku

22. 4. slavíme Den Země. Celý týden od 16. 4. do 20. 4. bude v naší mateřské školce ve znamení ekologie, poznatků o planetě Zemi, péče o nejbližší okolí a poznávání jeho života. V rámci projektu „Den Země“ se mimo jiné uskuteční:

  • jarní úklid zahrady spojený s opékáním špekáčků – a to v úterý 17. 4. (prosíme rodiče, aby si přinesli svoje pracovní pomůcky – máme jen omezené množství)
  • tvoření s rodiči – a to ve čtvrtek 19. 4.

Konečně je tu to pravé jaro a my si můžeme hrát na zahradě!