Štěstí, zdraví, rodinnou pohodu a mnoho osobních úspěchů v Novém roce přeje kolektiv z Kopečku!

Čertíkovský den na Kopečku

Včera jsme ve školce přivítali návštěvníky z tajemného světa čertů a andělů. Doprovázel je sv. Mikuláš, který všem dětem přinesl báječnou nadílku.

Více fotek na Rajčeti.

Srdce s láskou darované

Vzdělávání v oblasti zdraví se týká také projekt „Srdce s láskou darované“, kterého se v tomto školním roce naše školka účastní.

Na Kopeček přijela paní Bc. Jana Hozáková ze ZZS Rumburk a povídala si s dětmi o srdíčku, o tom, jak je pro člověka důležité, jak se jeho funkce zaznamenává v křivce EKG, o tom, co je to nepřímá masáž srdce a jak můžeme někomu pomoci…

Jako poděkování za obětavé povolání záchranářů děti vyrobily krásné papírové srdce, jež bude zdobit prostor rumburské záchranky.

Časopis Barvička

Pozor, pozor, pozor!

Oznamujeme, že právě vyšlo první číslo školkového občasníku „Barvička“.
K nahlédnutí v šatně na nástěnce.
Září a říjen na Kopečku slovem i obrazem.

Mezigenerační setkávání

Zapojili jsme se do mezigeneračních aktivit obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Díky těmto programům se potkávají ti, mezi nimiž je věkový rozdíl třeba více než 80 let života.
Chceme, aby k sobě našli cestu zejména ti nejmladší a nejstarší mezi námi.
Děti, babičky a dedečkové mají možnost se poznat a najít si k sobě navzájem cestu. Společne objevují své rozdílné světy, které se ale liší jen na první pohled.
Právě děti a starší lidé z nás všech nejvíc žijí přítomností, rádi si hrají a váží si projevené pozornosti.
Setkání probíhají formou výtvarných nebo kreativních činností.
Aktivity jsou připravovány vždy na míru, v souladu se vzdělávacím
programem školky, aktivizačním plánem seniorského zařízení a také
s metodickou podporou Mezi námi, o.p.s

Děkujeme

Děkujeme panu Jarábkovi a všem dalším rodičům, kteří se podíleli na výrobě a instalaci tohoto nového hracího prvku na naší školní zahradu.

Děti jsou z autíčka nadšené!

Logopedické vyšetření

V pondělí 17. 9. proběhne v MŠ vyšetření paní logopedkou. Kdo by měl zájem, prosím, nahlaste to paní učitelce ve třídě.

Děkujeme.