Týden Země na Kopečku

Celý minulý týden proběhl v naší školce ve znamení oslav Země. Dětem byla nabídnuta celá škála zajímavých činností a her spojených s poznáváním přírody. Děti určovaly živočichy, kteří obývají jejich nejbližší okolí, spolu s rodiči pomohly uklidit školní zahradu, vytvořily krásné hotely pro hmyz a lapače snů ze stébel ozdobnice, naučily se zakládat herbář, dozvěděly se, co se děje v kompostu a proč se střídá den a noc, malovaly vesmír a zpívaly o planetě Zemi. Na závěr si se svými nejbližšími na školní zahradě opekly buřtíky.

Děkujeme rodičům, kteří se těchto akcí zúčastnili.

 

 

Týden Země na Kopečku

22. 4. slavíme Den Země. Celý týden od 16. 4. do 20. 4. bude v naší mateřské školce ve znamení ekologie, poznatků o planetě Zemi, péče o nejbližší okolí a poznávání jeho života. V rámci projektu „Den Země“ se mimo jiné uskuteční:

  • jarní úklid zahrady spojený s opékáním špekáčků – a to v úterý 17. 4. (prosíme rodiče, aby si přinesli svoje pracovní pomůcky – máme jen omezené množství)
  • tvoření s rodiči – a to ve čtvrtek 19. 4.

Konečně je tu to pravé jaro a my si můžeme hrát na zahradě!

Milé babičky, zveme vás na besídku k MDŽ.
Těšíme se na vás 8. 3. v 15. 15 hodin.

 

 

 

Čteme dětem

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy

Prosíme vás, zapojte se s námi do projektu „Celé Česko čte dětem“

Přijďte dětem přečíst pohádku před spaním.

Zájem, kdy přijdete do školky, stačí oznámit p. učitelkám ve třídách.

Děkujeme za spolupráci.

Sněhová nadílka na Kopečku

Konečně. Sníh je tu a my jsme s dětmi mohly vyzkoušet náš Kopeček. Plackování, bobování, koulování, sáňkování, klouzání a stavění sněhuláků je pro letošek zahájeno!

Přijďte si s dětmi vyrobit něco hezkého! Vánoční tvoření proběhne 11. 12. od 14. 15 hodin.

Také vás chceme pozvat na vánoční besídku, která se bude konat 18. 12. v 15. hodin.

Mikulášská nadílka na Kopečku

Na vědomost se dává, že v úterý 5. 12. přijede do naší školky delegace z nebe a pekla. Jmenovitě: pan Sv. Mikuláš, páni čerti, paní čertice a slečny andělé.

Tento den bude ve znamení barev červené a černé, proto dětem, prosím, připravte masky.