Děkujeme

Chtěli bychom poděkovat firmě KMT profi s. v. s, která nám na školní zahradě natřela jednu z velkých průlezek. Hrací prvek nyní září veselými barvami a všem se moc líbí.

Děkujeme.

Koberec jako z pohádky

Během prázdnin se podlahy heren ve třídě Koťat oblékly do nového hávu. Nový koberec s motivy kostek vdechl místnostem pocit většího prostoru a vzdušnosti. Barevné kombinace lahodí oku a moc se líbí. Dětem, rodičům i zaměstnancům školky.

Děkujeme panu Stanislavu Deusovi, který nám nový koberec položil.

Poděkování

Milí rodiče,

další školní rok je za námi.

Chtěli bychom vám poděkovat za báječnou spolupráci, pomoc a vstřícnost při realizaci společných akcí. Váš spokojený úsměv pro nás znamenal obrovskou motivaci k práci s našimi nejmenšími.

Poděkování náleží i provozním zaměstnancům, bez kterých by nebyl plynulý chod školky možný, a kteří se nemalou měrou podíleli na vytváření pohodové a přátelské atmosféry u nás na Kopečku.

Přejeme si, aby i rodiče dětí, které k nám v září nastoupí poprvé, byli stejně spokojeni.

Doufáme, že mezi sebou vybudujeme pouto oboustranné důvěry, přátelství a respektu, že vytvoříme prostředí, ve kterém nebude nouze o nové nápady, podněty, že se budeme navzájem inspirovat.

Děkujeme, zaměstnanci MŠ Národní

Anketa

Prosíme rodiče, aby vyplnili anketní lístky, které jsou k dispozici v šatně školky. Rádi bychom znali vaše návrhy, přání a připomínky k chodu MŠ.

Děkujeme.