Mezigenerační setkávání

Zapojili jsme se do mezigeneračních aktivit obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Díky těmto programům se potkávají ti, mezi nimiž je věkový rozdíl třeba více než 80 let života.
Chceme, aby k sobě našli cestu zejména ti nejmladší a nejstarší mezi námi.
Děti, babičky a dedečkové mají možnost se poznat a najít si k sobě navzájem cestu. Společne objevují své rozdílné světy, které se ale liší jen na první pohled.
Právě děti a starší lidé z nás všech nejvíc žijí přítomností, rádi si hrají a váží si projevené pozornosti.
Setkání probíhají formou výtvarných nebo kreativních činností.
Aktivity jsou připravovány vždy na míru, v souladu se vzdělávacím
programem školky, aktivizačním plánem seniorského zařízení a také
s metodickou podporou Mezi námi, o.p.s

Děkujeme

Děkujeme panu Jarábkovi a všem dalším rodičům, kteří se podíleli na výrobě a instalaci tohoto nového hracího prvku na naší školní zahradu.

Děti jsou z autíčka nadšené!

Logopedické vyšetření

V pondělí 17. 9. proběhne v MŠ vyšetření paní logopedkou. Kdo by měl zájem, prosím, nahlaste to paní učitelce ve třídě.

Děkujeme.

Schůzka rodičů

Vítáme děti v novém školním roce!

Dne 5. 9. se koná rodičovská schůzka. Začátek v 15 hodin.

Děkujeme.

Poděkování

Milí rodiče,

loučení s malými předškoláčky proběhlo v dojemné a přátelské atmosféře. Školku opouští šikovné a samostatné děti plné touhy objevovat svět písmenek, čísel a nových vědomostí.
Už dnes nám velmi chybí…
Děkujeme vám za bezvadnou spolupráci po celá ta léta!

Poděkování patří i dalším přátelům, partnerům a sponzorům, bez kterých by se nepovedlo mnoho akcí pro děti uskutečnit.

Kolektiv MŠ

Návštěva u hasičů

I letos jsme navštívili posádku Hasičské záchranné služby ve Varnsdorfu. Chodíme k nim pravidelně v červnu a všichni se do „hasičárny“ vždy velmi těší. Nejvíc kluci, protože vidět všechna ta auta, jejich vybavení a hlavně ten vysunovací třicetimetrový žebřík… to je opravdu zážitek.

Dospělým kamarádům hasičům děkujeme za prima dopoledne!

Návštěva z muzea

Dnes mezi nás zavítala paní Renata Procházková z Muzea ve Varsndorfu, aby naší mateřské školce udělila Čestné uznání za práci na „Vzorkovnici varnsdorfské“. Děti do ní přispěly svými návrhy vzorů látek a spolu s dalšími školami se tak podílely na projektu týkajícího se historie textilního průmyslu na Šluknovsku.

Hasiči a zdravotníci čtou dětem na Kopečku

I my jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem. Kromě rodičů, kteří k nám do školky přišli dětem přečíst pohádku před spaním, jsme mohli přivítat i členy Integrovaného záchranného systému – Hasičského záchranného sboru Varnsdorf a Stanice rychlé záchranné služby Rumburk.

                        

Hasičská pohádka i příběh O záchranářském autíčku Ferdovi se dětem velmi líbily.

Děkujeme!

Školní výlet

Ve středu 6. 6. se uskuteční výlet na Tolštejn.
Přiveďte, prosím, děti do školky před 8. hodinou.

Cena výletu je 80 Kč.

Do batůžku: malá svačinka, pití v lahvi, malá sladkost (ne čokoláda), pláštěnka.
Na nožky pohodlnou obuv.

Děti si, prosím, vyzvedněte v 15 hodin. Ne dříve.