V menu v položce Dokumenty MŠ naleznete Směrnici upravující podmínky přijímání dětí do mateřské školy pro nadcházející školní rok.

Děkujeme.