Zavírání zahrady

Milí rodiče, v úterý 15.11. ve 14.15 budeme „uzavírat“ školní zahradu na zimní spánek. Zveme vás tedy na spolupráci s hrabáním listí. Jako výbavu – kdo může – vezměte si, prosím, hrábě s sebou.
Na závěr si za odměnu opečeme buřtíky a nebude chybět také něco teplého na zahřátí.

Těšíme se na vás.