Zápis dětí do mateřské školy

ZÁPISY DĚTÍ DO VARNSDORFSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
PROBĚHNOU VE ČTVRTEK 12. 5. 2022 OD 13 – 16 HODIN

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí rozhodne ředitel školy. Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádost musí být potvrzena od lékaře.
Žádost získáte: ve své mateřské škole, na městském úřadě – oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo na www.varnsdorf.cz – úřad, formuláře, formuláře OVÚ.