Prázdninový provoz mateřských škol ve Varnsdorfu

Vážení rodiče, zde naleznete informace o prázdninovém provozu mateřských škol ve Varnsdorfu.
Naše mateřská škola Národní je během prázdnin uzavřena 1. 7. až 6. 8. 2021.
A dále probíhá zápis do MŠ. Informace naleznete v položce menu „Pro rodiče“, popřípadě o příspěvek níže. Těšíme se na nové kamarády v příštím školním roce!

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021

(1. 7. 2021 – 31. 8. 2021)

 _________________________________________________________________________

Mateřské školy ve Varnsdorfu po dohodě se zřizovatelem

budou plošně uzavřeny v době od 26. 7. – 6. 8. 2021.

 Provoz mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu, vyjma plošného uzavření, bude zajištěn se střídavým provozem jednotlivých škol dle zákona 561/2004 v platném znění. Mateřské školy přijmou děti zákonných zástupců (kteří nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit) z jiné maximálně do výše své kapacity.

Zákonní zástupci:

  • V kmenové MŠ nahlásí zájem o svou MŠ v době jejího provozu, nejpozději do 28. 5. 2021, s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jejich místo v době hlavních prázdnin přijato dítě z jiné mateřské školy
  • do náhradních MŠ přihlásí zákonní zástupci své dítě předáním žádosti o přijetí s požadovaným termínem na MěÚ Varnsdorf na Odbor vedení úřadu – správa školství  (1.patro, dveře č.12), kde jim bude přiděleno registrační číslo a to ve dnech:

    31. 5. – 2. 6. 2021

dle úředních hodin MěÚ Varnsdorf

 Žádost o přijetí – vyžádejte si ve své MŠ (naleznete k dispozici v šatnách)
Na www stránkách naší MŠ pod položkou DOKUMENTY MŠ – FORMULÁŘE.

V případě většího počtu zájemců o umístění bude rozhodnuto o přijetí losem, který zajistí vedení MěÚ – správa školství.

  • zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku. Pokud se tak nestane, dítě nebude do MŠ přijato.
  • prosíme rodiče o ohleduplnost vůči ostatním např. neúspěšným zájemcům o umístění dítěte, aby v případě nepřítomnosti své dítě včas odhlásili (alespoň telefonicky).

odkaz zde:
Metodika+provozu+mateřských+škol+o+hlavních+prázninách+2021