Testování dětí

Milí rodiče,
z důvodu testování dětí přijďte, prosím, do školky s nejméně patnáctiminutovou časovou rezervou.
S dítětem musí přijít jeho zákonný zástupce.
Děkujeme.