Poděkování

Milí rodiče,

další školní rok je za námi.

Chtěli bychom vám poděkovat za báječnou spolupráci, pomoc a vstřícnost při realizaci společných akcí. Váš spokojený úsměv pro nás znamenal obrovskou motivaci k práci s našimi nejmenšími.

Poděkování náleží i provozním zaměstnancům, bez kterých by nebyl plynulý chod školky možný, a kteří se nemalou měrou podíleli na vytváření pohodové a přátelské atmosféry u nás na Kopečku.

Přejeme si, aby i rodiče dětí, které k nám v září nastoupí poprvé, byli stejně spokojeni.

Doufáme, že mezi sebou vybudujeme pouto oboustranné důvěry, přátelství a respektu, že vytvoříme prostředí, ve kterém nebude nouze o nové nápady, podněty, že se budeme navzájem inspirovat.

Děkujeme, zaměstnanci MŠ Národní