Štěstí, zdraví, rodinnou pohodu a mnoho osobních úspěchů v Novém roce přeje kolektiv z Kopečku!