Mezigenerační setkávání

Zapojili jsme se do mezigeneračních aktivit obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Díky těmto programům se potkávají ti, mezi nimiž je věkový rozdíl třeba více než 80 let života.
Chceme, aby k sobě našli cestu zejména ti nejmladší a nejstarší mezi námi.
Děti, babičky a dedečkové mají možnost se poznat a najít si k sobě navzájem cestu. Společne objevují své rozdílné světy, které se ale liší jen na první pohled.
Právě děti a starší lidé z nás všech nejvíc žijí přítomností, rádi si hrají a váží si projevené pozornosti.
Setkání probíhají formou výtvarných nebo kreativních činností.
Aktivity jsou připravovány vždy na míru, v souladu se vzdělávacím
programem školky, aktivizačním plánem seniorského zařízení a také
s metodickou podporou Mezi námi, o.p.s