Spolupracujeme

Spolupracujeme s jinými :

  • ZŠ Karlova, Varnsdorf
  • ZŠ Náměstí E. Beneše, Varnsdorf
  • Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf
  • Základní umělecká škola, Varnsdorf
  • Plavecká škola Delfín, Varnsdorf
  • Městská knihovna – dětské oddělení, Varnsdorf
  • Hasičský a záchranný sbor, Varnsdorf
  • Policie, Varnsdorf
  • místní skautské hnutí Varnsdorf