Poděkování

Milí rodiče,

další školní rok je za námi.

Chtěli bychom vám poděkovat za báječnou spolupráci, pomoc a vstřícnost při realizaci společných akcí. Váš spokojený úsměv pro nás znamenal obrovskou motivaci k práci s našimi nejmenšími.

Poděkování náleží i provozním zaměstnancům, bez kterých by nebyl plynulý chod školky možný, a kteří se nemalou měrou podíleli na vytváření pohodové a přátelské atmosféry u nás na Kopečku.

Přejeme si, aby i rodiče dětí, které k nám v září nastoupí poprvé, byli stejně spokojeni.

Doufáme, že mezi sebou vybudujeme pouto oboustranné důvěry, přátelství a respektu, že vytvoříme prostředí, ve kterém nebude nouze o nové nápady, podněty, že se budeme navzájem inspirovat.

Děkujeme, zaměstnanci MŠ Národní

Anketa

Prosíme rodiče, aby vyplnili anketní lístky, které jsou k dispozici v šatně školky. Rádi bychom znali vaše návrhy, přání a připomínky k chodu MŠ.

Děkujeme.

Poděkování

 Naše díky za pomoc při zvelebení školní zahrady patří:

panu Jarábkovi, panu Müllerovi, manželům Drančákovým,
paní Macigové, manželům Šišulákovým, paní Maierové,
paní Maškové, paní Gašové, panu Šepsovi

Pozor, brigáda!

V úterý 23. 4. budeme od 14. 15 hodin upravovat školní zahradu.

Na dveřích ve školce visí tabulka, kam můžete napsat, s čím nám pomůžete. Nářadí si, prosím, vezměte s sebou.

Děkujeme.