Děkujeme

Naše poděkování patří:

  • panu Koktovi za přivrtání výzdoby na chodbě
  • panu Prchalovi za čtvrtky
  • paní Šolcové za látky a knoflíky
  • paní Frantové za VV materiál
  • panu Stuchlíkovi za pomoc při montáži stolu
  • paní Deusové za textilní materiál
  • paní Vondrovské za VV materiál
  • panu Müllerovi za koncert s citerou
  • panu Novákovi za krmení pro sýkorky
  • panu Křivohlavému za papíry na kreslení