Děkujeme

Naše poděkování patří:

 • panu Novákovi za posekání školní zahrady a za papíry na malování
 • paní Koišové za pomoc při organizování výletu do pivovaru
 • všem, kteří se zúčastnili jarní brigády na zahradě (Šišulákovi, pan Jarábek, Drančákovi, pan Müller, pan Šeps, paní Maierová, paní Gašová, paní Macigová, paní Mašková)
 • paní Dvořákové za obrovský náklad papírových kapesníků
 • panu Tesařovi za papír na malování
 • panu Jarábkovi za pomoc při výrobě hracích prvků na zahradě
 • paní Kocůrkové
 • panu Koktovi za přivrtání výzdoby na chodbě
 • panu Prchalovi za čtvrtky
 • paní Šolcové za látky a knoflíky
 • paní Frantové za VV materiál
 • panu Stuchlíkovi za pomoc při montáži stolu
 • paní Deusové za textilní materiál
 • paní Vondrovské za VV materiál
 • panu Müllerovi za koncert s citerou
 • panu Novákovi za krmení pro sýkorky
 • panu Křivohlavému za papíry na kreslení