Plavání

Od 7. 9. začíná předplavecký výcvik. Kdo bude mít zájem, nahlásí to paní učitelce ve třídě.

Cena 9. lekcí je 500,- Kč.