MŠ otevírá – instrukce pro rodiče

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem se mateřská škola znovu otevře v pondělí 11.5.2020.
Režim v mateřské škole je ve standardnímu režimu, přesto je režim značně omezen vzhledem k celostátním nařízením Ministerstva zdravotnictví a hygieny. Prosím o pečlivé zvážení rodinné a zdravotní situace Vaší, Vašich dětí včetně nejbližší rodiny (osob s rizikovými faktory) a přihlédli k tomu při docházce Vašeho dítěte do školky.
POVINNOST RODIČŮ PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLKY:  
 1. při vstupu do mateřské školy je potřeba umýt si ruce připravenou desinfekcí,
 2. podepsat čestné prohlášení (toto prohlášení je potřeba přinést již z domova vyplněné a podepsané!!!!!),
  čestné prohlášení ke stažení zde: COVID_čestné_prohlášení_bezinfekčnost
 3. vstup do školky je povolen pouze zdravým dětem (bude prováděn důkladný ranní filtr dětí, – např. měření teploty bezkontaktním teploměrem…).
DALŠÍ POVINNOSTI A NUTNÁ OPATŘENÍ S OHLEDEM NA COVID-19
 • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména při předání, vyzvednutí dítěte). NIKDO SE V PROSTORÁCH ŠKOLKY NEZDRŽUJE ZBYTEČNĚ DLOUHO,
 • DĚTI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY ROUŠKY V PROSTORÁCH NOSIT NEMUSÍ,
 • co nejvíce minimalizovat velké shromažďování osob před školkou – zde prosím o součinnost a nezdržovali se před školkou více, než je potřeba,
 • i před školkou je potřeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (toto není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti),
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu,
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest odpovídajícím příznakům COVID-19, NESMÍ VSTOUPIT DO ŠKOLKY!!!

Úplata za předškolní vzdělávání:
v měsíci květnu (od 11. 5.) bude vybírána úplata 20 Kč/den
v měsíci červnu bude úplata vybírána již v plné výši 400Kč/měsíc