Poděkování

 Naše díky za pomoc při zvelebení školní zahrady patří:

panu Jarábkovi, panu Müllerovi, manželům Drančákovým,
paní Macigové, manželům Šišulákovým, paní Maierové,
paní Maškové, paní Gašové, panu Šepsovi