Týden Země na Kopečku

Celý minulý týden proběhl v naší školce ve znamení oslav Země. Dětem byla nabídnuta celá škála zajímavých činností a her spojených s poznáváním přírody. Děti určovaly živočichy, kteří obývají jejich nejbližší okolí, spolu s rodiči pomohly uklidit školní zahradu, vytvořily krásné hotely pro hmyz a lapače snů ze stébel ozdobnice, naučily se zakládat herbář, dozvěděly se, co se děje v kompostu a proč se střídá den a noc, malovaly vesmír a zpívaly o planetě Zemi. Na závěr si se svými nejbližšími na školní zahradě opekly buřtíky.

Děkujeme rodičům, kteří se těchto akcí zúčastnili.