Vystavujeme na MÚ ve Varnsdorfu

Napsáno dne 27.06.2016

U příležitosti letošních letních olympijských her v Rio de Janeiru děti z naší školky připravily výstavu na varnsdorfském městském úřadu. Celé druhé pololetí pilně malovaly, kreslily a lepily a tak vznikl soubor výkresů, koláží a prostorových děl zasvěcených tomuto největšímu sportovnímu svátku světa. Výstava potrvá celé léto a určitě stojí za vidění.

Těšíme se na vaše dojmy.

Pasování předškoláčků.

Napsáno dne 21.06.2016

Dne 29. 6. se koná rozloučení s našimi předškoláčky a jejich pasování na prvňáčky. Začínáme ve 14. 30 hodin na zahradě mateřské školy. Kromě dobré nálady přineste, prosím, i drobné pohoštění. Děkujeme.

Kurz první pomoci pro předškoláky

Napsáno dne 07.06.2016

Dnes nás navštívila paní Hozáková ze Stanice rychlé záchranné služby v Rumburku. Povídala si s předškoláky o práci záchranáře a o základech poskytování první pomoci. Děti získaly mnoho nových a užitečných poznatků a zkusily si navzájem ošetřit jednoduchá zranění. Na figuríně si vyzkoušely nepřímou masáž srdce. Paní Hozákové a RZS v Rumburku děkujeme!

Den s policií

Napsáno dne 06.06.2016

Minulý týden do naší mateřské školky zavítali policisté z OO Policie ČR ve Varnsdorfu. Připravili si pro děti spoustu zajímavého povídání a ukázky policejní techniky. Děti se mohly také podívat na vybavení policejního vozu. Bylo to hezké a podnětné dopoledne a u dětí sklidilo obrovský úspěch. Varnsdorfské policii moc děkujeme a těšíme se na jejich další návštěvu.

Metodika provozu mateřských škol o prázdninách

Napsáno dne 09.05.2016

METODIKA PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

 

Mateřské školy ve Varnsdorfu po dohodě se Zřizovatelem zajistí provoz mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu nepřetržitě se střídavým provozem jednotlivých škol dle přiloženého plánu (pro konkrétní rok) dle zákona 561/2004 §34 ods.10. (Plán provozu jednotlivých mateřských škol je přiložen). Mateřské školy přijmou děti zákonných zástupců,kteří projeví zájem o umístění svého dítěte z jiné MŠ maximálně do výše kapacity mateřské školy.

 


Zákonní zástupci:
nahlásí zájem o umístění jejich dítěte v době hlavních prázdnin ve „SVÉ“ mateřské škole nejpozději do 2. 6. 2016 s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jejich místo v době hlavních prázdnin přijato dítě z jiné mateřské školy
mají možnost ve dnech 9.6. 2016 od 13.00 – 17.00 hod. A 10.6. 2016 od 13.00 – 16.00 hodin OSOBNĚ přihlásit své dítě v MŠ, která v konkrétním období zajišťuje provoz. S sebou je nutné mít kopii Evidenčního listu ze své MŠ a žádost o přijetí. (kopii EL si zákonní zástupci vyžádají ve „SVÉ“ mateřské škole, žádost o přijetí pro období hlavních prázdnin taktéž).
zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku


Mateřské školy:

zjistí předběžný zájem rodičů o umístění jejich dítěte v době prázdninového provozu a poté vyvěsí předběžný počet volných míst pro děti z jiných MŠ a to nejpozději do 20.4.2015
budou informovat zákonné zástupce docházejících dětí do jejich MŠ o tom, která mateřská škola v měsících červenci a srpnu 2015 zajišťuje provoz a to nejlépe ihned po schválení plánu Radou města, nejpozději však do 15.4.2015
zákonným zástupcům, kteří projeví zájem o umístění svého dítěte na jinou MŠ předají kopie Evidenčních listů popřípadě předají tiskopis Žádosti o přijetí.
ve dnech podávání žádostí 9.6.2016 od 13.00 – 17.00 hod. a 10.6.2016 od 13 – 16 hodin vydají zákonným zástupcům Rozhodnutí a předají složenku.

****

Náhradní MŠ:

1. 7. na "své" MŠ

4. 7. - 15. 7. MŠ Poštovní, 1428 - Slovíčko, tel. 412372119
MŠ Pražská 2812 - Zahrádka, tel. 412371072

18. 7. - 29. 7. MŠ T. G. M. 2180 - Stonožka, tel. 412372219 MŠ Nezvalova 2024 - Čtyřlístek, tel. 412371113

1. 8. - 12. 8. MŠ Seifertova 2471 - Jeřabinka, tel. 412372368 MŠ Národní 1617 - Na kopečku, tel. 412372368

15. 8. - 26. 8. MŠ Křižíkova 2757 - Sluníčko, tel. 412371040 MŠ Bratislavská 994 - Hvězdička, tel. 602402435

29. 8. - 31. 8. všechny MŠ

1 | | | | | | | |